Ушбу «Audit» ШК дастур кайта алока килиш учун мўлжалланган Сўровингиз, фикр-мулохазаларингиз ёки таклифларингизни юбориш учун шакилдан фойдаланинг

«Қайта алоқа» сахифасида сиз юборган барча хабарлар хақида маълумот мавжуд:

  • Хабарларингизни ҳолатини кузатинг

  • Кўшимча саволлар туғилганда қайта хабар юборинг

Маъсул қуйидаги ҳолларда жавоб бермаслиги мумкин:
  • Хабар мазмуни Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига зид келади

  • Хабар мазмуни ахлоқий ва этика нормаларига зиддир

  • Хабар мазмуни бухгалтерия хисоби ва аудит услубиёти бўлими фаолияти билан боғлиқ эмас

Хатни кўриб чиқиш муддати
  • Сизнинг хабарингизга жавобни маълум вакт ичида тайёрлаб жавоб берамиз.

  • Қўшимча маълумотни Контактлар бўлимида топшингиз мумкин.

Танлаш